4 paláce Pálffyovcov v Bratislave

tematická prechádzka pre Bratislavské rožky
dňa 9.7.2016, 15:00-16:30
Stránka obsahuje  rozširujúcu literatúru  a iné zdroje
(v slovenčine, nemčine, maďarčine, angličtine)  k prechádzke
plus historickú hádanku.

Anotácia k obsahu prehliadky 4 paláce Pálffyovcov v Bratislave

Na prechádzke so zastávkami pri štyroch bratislavských palácoch Pálffyovcov sa oboznámime s politickým, kultúrnym a spoločenským významom jedného z najznámejších šľachtických rodov našej histórie.
Na pozadí histórie mesta Bratislavy sa dozvieme často málo známe zaujímavosti zo života ich majiteľov, ale aj o palácoch samotných.
Súčasťou budú informácie o využití palácov dnes, súčasnej histórii pokračovateľov rodu, odkazy na ďalšie pamiatky spojené s rodom, ale aj prepis Mozartovho  listu o jeho známosti z Bratislavy.

Písomné a iné zdroje k prehliadke:

 1. Dangl, J. (2009). Pod zástavou cisára a kráľa. Kapitoly z vojenských dejín Slovenska 1848-1914. Bratislava: Historický ústav SAV, vydavateľstvo Typoset print, spol. s r.o.
 2. Federmayer, F. (2006). Šľachtické rody. In: Slovensko Ottova obrazová encyklopédia. (s.54-57). Český Tešín: Ottovo nakladatelství, Ottovo nakladateľstvo.
 3. Fiala, A., Šulcová J., Krútky, P. (1995). Die Bratislavaer Burg. Bratislava: Alfa-press Verlag.
 4. Holčík, Š., Rusina I. (1987). Umenie Bratislavy. Obrázkový sprievodca pamiatkami mesta.
 5. Horváth,V. (1990) Bratislavský topografický lexikón. Bratislava: Tatran
 6. Hupko D.,  Janáčková I.,  Tihányi J. (2011). Koniec starých čias. Poslední Pálfiovci na hrade Červený kameň 1848-1948. Komárno: Vydavateľstvo KT spol. s r. o.
 7. Kováč, D. (1998). Dejiny Slovenska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 8. Lendvai, P. (1999). Die Ungarn. Ein Jahrtausend. Sieger in Niederlagen. München: C. Bertelsmann Verlag.
 9. Plachá, V., Hlavicová, J.(2003). Devín. Slávny svedok našej minulosti. Bratislava: Perfekt.
 10. Wheatcroft, A. (2008). The Enemy at the Gate. Habsburgs, Ottomans and the Battle for Europe. New York: Basic Books. A member of the Perseus Books Group
 11. Poznámky k palácom Pálffyovcov z prechádzok po Bratislave s lektorom Zsoltom Lehélom v rámci kurzu vlastivedného sprievodcu BKIS 
 12. Vlastné poznámky z návštev a prehliadok dole uvedených objektov

Elektronické zdroje:

 1. Via Pálffy
 2. Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához (1401-1653) s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai
 3. Fundárková, A. "Kto myslí len na svoj osoh, tomu nepatrí meno Pálffy..." Narušenie harmónie a dobrého spolužitia v rode Pálffyovcov v 18.st.
 4. Archív s listom Mozarta sestre spomínajúcim, ako sa zonámili s p. Greibich v Bratislave
 5. Rakúsky štátny archív
 6. Mozartov dom sa dostal na zoznam prebytočného majetku, po predaji  ho opustila aj rakúska ambasáda.
 7. Hupko,D. Význam a dedičstvo Pálfiovcov na území Bratislavského samosprávneho kraja
 8. Geneanet.org- Rodostrom rodu Pálffy

Navštívené bývalé majetky, panstvá a miesta prítomnosti Pálffyovcov:

 1. Bratislavský hrad
 2. Hrad Devín
 3. Hrad Červený Kameň
 4. Hrad Smolenice
 5. Hrad Bojnice
 6. Kaštieľ Marchegg
 7. Kaštieľ Budmerice
 8. Kaštieľ v Malackách
 9. Pálffyho palác, Panská ul., Bratislava
 10. Pálffyho palác, Hviezdoslavovo nám., Bratislava

Hádanka

V Bratislave stál aj piaty palác Pálffyovcov.
Bol nádherný. Novogotický.
Dvanásťosový.
Postavený niekedy po roku 1860.
Podľa Tivadara Ortvaya jeden z najvýznamnejších budov na danej ulici.
Zbúraný až v 20. storočí.
Nezostalo po ňom nič.
Len erb ako pripomienka v múre jedného domu.
Dnes na jeho mieste stojí obrovská budova bývalej banky.
Majiteľ visí na hrade Červený kameň.
Kde stál?
Odpoveď je neďaleko paláca, pri ktorom sme začali vychádzku, dnes VŠVU.
Pomôcka: Vojdite do dvora. Hľadajte niečo z ružového mramoru:-).
Ak nápis na tom neviete prečítať, nájdete riešenie na str. 157 in: Lehel,Z. (2008). Alois Rigele. Bratislava: Marenčin PT, spol. s r.o.
Veľa zábavy a radosti z objavovania!


Otázky a riešenie hádanky:

Autor

Mgr. Pavel Šimove
kvalifikovaný sprievodca CR, tlmočník, prekladateľ,
slovenčina, nemčina, angličtina, taliančina, švédčina 
Prehliadky pre skupiny, firmy, rodiny, individuálnych návštevníkov, školy, na mieru, celý rok, Bratislava, Viedeň, celé Slovensko
www.simove.sk
E-mail: pavel@simove.sk
0908 57 57 34